Nový hrad u Hanušovic - zřícenina jednoho z největších severomoravských hradů

Vývoj držav hradu od dob pánů z Lipé po pozemkovou reformu

Rozčlenění stavebního vývoje hradu do 4 stavebních etap

Dějinný vývoj stavby hradu, jednotlivých částí a objektů

Archeologické nálezy, rekonstrukce, odborné analýzy

Vysvětlivky použité v Nástinu dějin a Stavu a formách vývoje

   © 1997 - 2019 Václav Jokl  |  veškerá práva vyhrazena  |  Licenční podmínky

 

 

© 1997 - 2019 Václav Jokl
Licenční podmínky